PL
Correspondentia
Esej wizualny o miłosnej korespondencji – rozmowie z osobą nieobecną, która odbywa się nie tylko poprzez słowa, ale też za sprawą sensualnego świata przedmiotów i namacalnych zjawisk. To ucieleśniona komunikacja oparta na przypominającym znane z fizyki oddziaływanie grawitacyjne czy magnetyczne: dwa ciała mogą zdążać ku sobie lub oddalać się od siebie, jak w platońskiej przypowieści o erotycznej tęsknocie fragmentów organizmów rozdzielonych przez gniewnego boga.

Korespondencja jest zatem oddziaływaniem, którego choreografię organizują szczególne warunki oddalenia czy oddzielenia – fizycznego dystansu wypełnionego materialnymi dowodami na istnienie widmowego miłosnego afektu. Kres korespondencji następuje w momencie całkowitego zniwelowania dystansu – jak w filmie romantycznym, w którym wyczekiwana scena spotkania zamyka całą historię miłosną.

Projekt zaprezentowany został na wystawie Sabat, Galeria Podbrzezie, Kraków, 29.10–27.11.2021. Kuratorki: Lidka Krawczyk i Magda Lazar

EN
Correspondentia
A visual essay about love correspondence – conversation with an absent person not only by means of words, but also the sensual world of objects and tangible phenomena. It is embodied and based on gravitational or magnetic physics: two bodies may mutually attract or repel, like in the Plato’s parable about the erotic desire of fragments of organisms, separated by angry god.

The correspondence, therefore, is a reaction in which choreography is organised by the conditions of remoteness or separation – the physical distance filled with material evidence of the existing yet phantom love affection. It ends once the distance is completely levelled – like in a romantic film, where the long-expected scene completes the entire love story.

The project presented at the Sabbath exhibition, Podbrzezie Art Gallery, Kraków, 29 Oct.–27 Nov. 2021. Curators: Lidka Krawczyk and Magda Lazar


Correspondentia / 2021
Format netto: 120 × 210 mm

Nakład: 100 sztuk
Kolor: 2 + 2 (K + Pantone Cool Gray 1 U)
Papier: Curious Skin Gray (135 g),
Gmund Urban Cement Black 59 (310 g)
Oprawa: miękka szyta, etui