BIO
Daria Malicka – projektantka, artystka sztuk wizualnych, wykładowczyni. Aktualnie uczy projektowania graficznego na kierunkach Art & Design i Komunikacja wizualna w Uniwersytecie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doktor w dziedzinie sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureatka konkursu o stypendia Młoda Polska 2020. Otrzymała nagrodę w 61. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2020 za książkę artystyczną Hermitage.


ARTISTS STATEMENT
Pracuję jako projektantka i artystka sztuk wizualnych. Realizuję projekty artystyczno-badawcze posługując się tekstem i językiem wizualnym w oparciu o strategię artistic research. Wykorzystuję metody i praktyki z obszaru sztuki w celu produkcji wiedzy i budowania narzędzi spekulatywnego myślenia. Tworzę eseje wizualne realizowane w różnych mediach takich jak książki artystyczne i inne formy wydawnicze (self-publishing), collage i found footage czy instalacje. Moje działania polegają na splataniu wątków z różnych obszarów wiedzy i doświadczeń oraz łączenie porządku teoretycznego i praktycznego.

Problematyka moich ostatnich projektów dotyczy wizualnego języka przedmiotów i zjawisk opisującego trudno uchwytne, abstrakcyjne fenomeny takie jak myślenie, samotność, nuda, lęk czy miłość. Interesują mnie procesy ich przetwarzania w utwory kultury materialnej, które budują intersubiektywne imaginarium.

Pracę nad każdym projektem opieram na badaniach literatury i materiałów wizualnych związanych z podejmowanym zagadnieniem oraz na poszukiwaniu między nimi interpretacyjnie inspirujących asocjacji. Celem moich działań jest tworzenie wiedzotwórczych utworów artystycznych oraz opracowanie nowych modeli lektury istniejących tekstów kultury wizualnej.


 Instagram