PL
Kolaż stanowi poręczne narzędzie tworzenia wizualnych notatek poprzez proste gesty wycinania, rekonfigurowania i łączenia rozmaitych elementów. To ćwiczenie manualnego myślenia odsłaniające nowe możliwości konstruowania i materializowania koncepcji.

EN
Collage is a handy tool for creating visual notes through the simple gestures of cutting, reconfiguring and combining a variety of elements. It is an exercise in manual thinking that reveals new possibilities for inventing abstract concepts and bringing them into the physical world.
Tierhaus
Notatka wizualna / Visual note
Kolaż na papierze / Paper Collage

140 × 215 mm / 2024


Tierhaus
Notatka wizualna / Visual note
Kolaż na papierze / Paper Collage

100 × 180 mm / 2024

Zwierzyńce
Kolaż na papierze

210 × 275 mm / 2023
Hermitage
Notatki wizualne / Visual notes

Kolaż na papierze / Paper Collage

130 × 165 mm / 2021

W cieniu owocującej nudy / In the Shade of Fructifying Boredom
Notatki wizualne / Visual notes

Kolaż na papierze / Paper collage

125 × 180 mm / 2021