Daria Malicka

Hermitage

Hermitage. O miejscach do myślenia. Esej wizualny w trzech częściach z appendiksem to publikacja zamykająca wielowątkowy projekt artystyczno-badawczy. Projekt ten, oparty o realizowaną w różnych mediach strategię eseju wizualnego, porusza zagadnienie materializacji myślenia pojmowanego jako fenomen przestrzenny, mierzalny, mający swoją empiryczną jakość. Tytułowe miejsca ujmowane są tutaj jako topos – miejsce odsyłające do innych miejsc, sieć odniesień wizualnych i tekstowych.

Książka zawiera teksty autorki oraz kompilację archiwalnych tekstów kultury wizualnej zaczerpniętych z różnych źródeł, ułożonych według klucza ich wzajemnych odniesień w warstwie wizualnej, semantycznej i interpretacyjnej. Wybór zawartych w publikacji artefaktów zdeterminowany jest osobliwym podobieństwem zakodowanym zarówno w języku form, jak w ich dyskursywnych uwikłaniach. Teksty i obrazy zostały zorganizowane według podziału na trzy części, z których każda analizuje odmienne aspekty tytułowych miejsc do myślenia.

Tę zmiennokształtność i wieloaspektowość miejsc do myślenia spina klamra figury Hermitage’u – osobliwej samotni, altany lub małej budowli, przeznaczonej wyłącznie do dumania i kontemplacji otaczającej przyrody. Ta zredukowana funkcjonalność często idzie w parze z wykoncypowaną, wręcz „wymyślną”, wymykającą się wzorcom i regułom, formą architektoniczną. Taki był słynny Ermitaż Katarzyny Wielkiej, mający być początkowo zaledwie niewielkim pawilonem mieszczącym prywatne zbiory cesarzowej, a który osiągnął w ciągu wieków rozbudowaną formę publicznej instytucji. Niezależnie jednak od skali, przywoływane w publikacji miejsca do myślenia, charakteryzuje pewna zawiłość i nieoczywista inwencja analogiczna wobec krętych ścieżek, po których zdążają myśli uwolnione od celu.

Całość zamyka appendix – projekt artystyczny będący rezultatem rozważań i poszukiwań budujących warstwy tekstowe i wizualne książki. Nie bez przyczyny pojawia się on na końcu – w ariegardzie stronic. To zaledwie produkt uboczny dociekań i poszukiwań, dopisek stanowiący radykalną syntezę i kondensację treści wyrażoną w języku wizualnym. A może to po prostu pamiątka prymarnego doświadczenia  czytania i pisania stwarzającego coraz to nowe miejsca do myślenia.
Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Młoda Polska, które autorka otrzymała w 2020 roku.

Publikacja otrzymała nagrodę w 61. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2020.


Książka / 2020
Format: 110 × 195 mm
Objętość: 148 stron
Papier: Munken Lynx 130 g
Kolorystyka: 3 + 3 (czarny,
Pantone Cool Gray 1 U,
Pantone Process Black U)

Oprawa twarda, szytaObiekt 3D / 2015
Model  na podstawie obrazu Antonella da Messiny
Appendix: obiekty 3D / 2020
︎            ︎